Newsletter Považskej galérie umenia

Postačia nám Váš email a Vaše meno, budeme však radi k ak nám o sebe prezradíte viac :)
* povinné indikácie

Považská galéria umenia so sídlom Štefánikova 2, 010 01 Žilina, zriaďovaná Žilinským samosprávnym krajom spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, pracovné odvetvie, email, a to pre potreby svojej činnosti a aby vám mohli byť zasielané aktuálne informácie súvisiace s činnosťou galérie (výstavy, kultúrne akcie, workshopy, etc.) So spracovaním osobných údajov uvedených vyššie udeľujete svoj súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním emailu na adresu galerijnypedagogpgu@vuczilina.sk alebo písomnej žiadosti na adresu Považskej galérie umenia — Štefánikova 2, 010 01 Žilina. Rovnako máte právo požadovať od Považskej galérie umenia informáciu, aké osobné údaje súvisiace s vašou osobou Považská galéria umenia spracováva, požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania týchto údajov a účelu, pre ktorý sa spracovávajú, vyžiadať si k týmto údajom prístup, požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, požiadať o ich výmaz a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov obrátiť sa na Považskú galériu umenia alebo dozorujúce inštitúcie.

Email Marketing Powered by Mailchimp